Co oferujemy?

W ramach naszych działań oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz możliwość indywidualnego wsparcia trenera aktywności w życiu codziennym i trenera pracy w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Udział w projekcie obejmuje:

 • ocenę umiejętności społecznych i zawodowych

 • indywidualne wsparcie trenera aktywności, psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy

 • indywidualne i grupowe treningi umiejętności społecznych

  - towarzyszenie trenera aktywności w realizowaniu codziennych zadań,

  - możliwość krótkotrwałych, treningowych pobytów w mieszkaniu wspomaganym – mającym na celu trenowanie samodzielności w odłączeniu od rodziny.

 • pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia

  - pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,

  - dobór odpowiedniego stanowiska pracy,

  - wyszukiwanie ofert pracy i pomoc w aplikowaniu o pracę,

  - trening umiejętności praktycznych na stanowisku przy wsparciu trenera pracy,

  - możliwość uczestnictwa w szkoleniach i stażach zawodowych,

  - po podjęciu zatrudnienia – towarzyszenie trenera pracy na stanowisku do uzyskania samodzielności,

  - trwały monitoring zatrudnienia,

  - możliwość przeprowadzenia szkolenia  uzupełniającego i interwencyjnego,

  - regularny kontakt trenera pracy z osobą zatrudnioną i pracodawcą oraz wsparcie wszystkich specjalistów odpowiednio do potrzeb.

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe oraz warsztaty tematyczne dla osób z otoczenia uczestników projektu

Dla każdego uczestnika będzie tworzony Indywidualny Profil Społeczno – Zawodowy oraz Indywidualna Ścieżka Reintegracji, w której zapisane będą działania planowane do podjęcia w celu zwiększenia samodzielności życiowej i zawodowej uczestnika i informacje o ich realizacji.

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko