Informacje

Pracodawco, zapraszamy Cię do współpracy!

Współpracując z nami możesz:

  • dowiedzieć się, dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami,
  • otrzymać bezpłatne wsparcie ze strony trenera pracy w procesie doboru właściwego pracownika z niepełnosprawnością na oferowane przez Ciebie stanowisko pracy,
  • zarówno Ty jak i Twoi pracownicy możecie dowiedzieć się więcej na temat niepełnosprawności i nauczyć się jak współpracować i komunikować się z osobą z niepełnosprawnością,
  • trener pracy pomoże we wprowadzeniu nowego pracownika na stanowisko, w czym może nawet całkowicie odciążyć Twoich pracowników.

Współpracując z nami możesz również:

  • korzystać ze stałego monitorowania pracy zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy, a w razie potrzeby ze szkolenia uzupełniającego, mającego na celu zniwelowanie ewentualnych trudności,
  • wzbogacić zasoby ludzkie swojej firmy nie ponosząc żadnych kosztów, przyjmując osobę z niepełnosprawnością na praktykę lub staż. 

Skontaktuj się z nami, porozmawiamy w czym możemy pomóc i opowiemy o naszej aktualnej ofercie.

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko