Korzyści

Co zyskuje pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością?

 1. Lojalnego i zaangażowanego pracownika

  Z naszych ponad 10-letnich doświadczeń we wprowadzaniu osób z niepełnosprawnością na rynek pracy wynika, że osoby te często bardziej cenią pracę, gdyż jej uzyskanie wymaga od nich większego wysiłku niż w przypadku osób nie doświadczających ograniczeń. Wielu naszych pracodawców podkreśla, że pracownicy z niepełnosprawnością wykazują niesłabnącą motywację do pracy, z radością wykonują te same proste i powtarzalne czynności, które pozostałym pracownikom szybko się nudzą, nie oczekują awansów, przywiązują się do firmy i nie szukają kolejnych wyzwań. Zdarza się, że w obliczu nieustającej rotacji pracowników stanowią jedyny stały filar załogi w danym miejscu.

 2. Pozytywny wpływ na atmosferę panującą w firmie

  Obserwuje się, iż pojawienie się osoby niepełnosprawnej w firmie, i co za tym idzie – wspólne przełamywanie stereotypu społecznego o pracy osób niepełnosprawnych, generuje szereg pozytywnych zachowań ze strony innych pracowników.

 3. Kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie 

  co skutkuje rozwojem pozytywnego wizerunku firmy, jej kultury organizacyjnej oraz innowacyjności.

 4. Reklamę

  Logo, dane teleadresowe oraz link do strony firmy mogą być zaprezentowane na stronie internetowej www.aktywizacjazawodowa.ognisko.org.pl oraz na spotkaniach dotyczących pracy osób niepełnosprawnych. Firma buduje dzięki temu prestiż przedsiębiorstwa zaangażowanego w rozwój społeczności lokalnej i kształtowanie zachowań prospołecznych. Pracodawca może także umieścić analogiczne informacje o projekcie i nawiązanej współpracy na swojej stronie internetowej.

 5. Niższe koszty zatrudnienia

  W polskim systemie prawnym istnieją również finansowe zachęty dla pracodawców chcących zatrudnić osobę z niepełnosprawnością.Do najczęstszych należą: możliwość zmniejszenia, a nawet zwolnienia z tzw. „opłat na PFRON”, a także możliwość uzyskania refundacji do kosztów zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.
  W sprawie uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko