Co oferujemy?

W ramach naszych działań oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz możliwość indywidualnego wsparcia ze strony trenera pracy zarówno w podejmowaniu pracy jak też w utrzymaniu zatrudnienia.

Udział w projekcie obejmuje:

 • ocenę osobistych i społecznych kompetencji pracowniczych

 • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy

 • możliwość podnoszenia umiejętności drogą pracy indywidualnej oraz poprzez udział w grupowych treningach umiejętności społecznych i zawodowych

 • wsparcie w podejmowaniu pracy:
  - pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
  - dobór odpowiedniego stanowiska pracy oraz możliwość realizacji treningu umiejętności praktycznych na stanowisku przy   wsparciu trenera pracy
  - wyszukiwanie ofert pracy i wsparcie w procesie aplikowania o pracę
  - intensywne wsparcie trenera w początkowym okresie pracy poprzez intensywne szkolenie stanowiskowe
  - możliwość udziału w stażu zawodowym

 • dla osób zatrudnionych trwały monitoring zatrudnienia przez:
  - 
  regularny kontakt trenera pracy z osobą zatrudnioną i pracodawcą oraz wsparcie wszystkich specjalistów - odpowiednio   do   potrzeb
  - możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego i interwencyjnego

Dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu tworzony jest Indywidualny Plan Działania zawierający proponowane w ramach projektu formy wsparcia, wyznaczane cele i informacje o ich realizacji.

 

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko