O projekcie

Projekt realizowany przez ChSON „Ognisko” na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego w procesie podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

  • ocena osobistych i społecznych kompetencji pracowniczych
  • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy
  • możliwość podnoszenia umiejętności drogą pracy indywidualnej oraz poprzez udział w grupowych treningach umiejętności społecznych i zawodowych
  • wsparcie w podejmowaniu pracy:

     - pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych

     - dobór odpowiedniego stanowiska pracy oraz możliwość realizacji treningu umiejętności praktycznych na stanowisku przy        wsparciu trenera pracy

     - wyszukiwanie ofert pracy i wsparcie w procesie aplikowania o pracę

     - intensywne wsparcie trenera w początkowym okresie pracy poprzez intensywne szkolenie stanowiskowe

     - możliwość udziału w stażu zawodowym

  • dla osób zatrudnionych trwały  monitoring zatrudnienia przez:

     - regularny kontakt trenera pracy z osobą zatrudnioną i pracodawcą oraz wsparcie wszystkich specjalistów - odpowiednio do        potrzeb

     - możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego i interwencyjnego

 

Realizacja projektu obejmuje dwa okresy:

I okres  - 01.01.2017 r. - 31.03.2018 r.

II okres – 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.

Wyżej wymienione formy wsparcia są prowadzone w trybie ciągłym w I okresie realizacji projektu. W II okresie realizacji projektu są dedykowane wyłącznie osobom pozostającym w zatrudnieniu.

Dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu tworzony jest Indywidualny Plan Działania zawierający proponowane w ramach projektu formy wsparcia, wyznaczane cele i informacje o ich realizacji.

 

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc w okresie 01.01.2017 r. – 31.03.2018 r.

 

 Do pobrania:

  • Ulotka projektu Spróbuj Pracy! II wielkość pliku: 1.56 MB    [ pobierz ]
Współpracują z nami:
CHSON Ognisko